DynastyDynasty - Kokousasiathttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/TELIMET.HTMHallitus 14.02.2020 / HELSINGIN KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUITA KOSKEVA PUITEJÄRJESTELY SOPIMUSKAUDELLA 2020-2022 (OPTIOKAUSI 2022-2024) HELSINGIN KATUJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJAPALVELUITA KOSKEVA PUITEJÄRJESTELY SOPIMUSKAUDELLA 2020-2022 (OPTIOKAUSI 2022-2024) http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-6.HTMHallitus 14.02.2020 / VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) (AK)VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE) (AK)http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-2.HTMHallitus 14.02.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-1.HTMHallitus 14.02.2020 / KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ ASEMAPÄÄLLIKÖNKATU 5 OSAKKEIDEN OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN (AK)KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ ASEMAPÄÄLLIKÖNKATU 5 OSAKKEIDEN OSTOTARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN (AK)http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-3.HTMHallitus 14.02.2020 / SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI VUODELTA 2019SISÄISEN TARKASTUKSEN RAPORTTI VUODELTA 2019http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-4.HTMHallitus 14.02.2020 / SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020 SISÄISEN TARKASTUKSEN TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2020 http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-5.HTMHallitus 14.02.2020 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-12.HTMHallitus 14.02.2020 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-11.HTMHallitus 14.02.2020 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-10.HTMHallitus 14.02.2020 / LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGIN VALTUUSTOALOITTEESEEN SORTTI-ASEMIEN AUKIOLOAIKOJEN LAAJENTAMISEKSILAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGIN VALTUUSTOALOITTEESEEN SORTTI-ASEMIEN AUKIOLOAIKOJEN LAAJENTAMISEKSIhttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-9.HTMHallitus 14.02.2020 / POLTTOAINEEN TOIMITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENPOLTTOAINEEN TOIMITUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINENhttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-8.HTMHallitus 14.02.2020 / VALURAUTAKANSISTOJEN HANKINTA 2020 - 2021VALURAUTAKANSISTOJEN HANKINTA 2020 - 2021http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201174-7.HTMTarkastuslautakunta 21.01.2020 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201179-3.HTMTarkastuslautakunta 21.01.2020 / HALLITUKSEN VUODEN 2019 PÖYTÄKIRJAT JA PUHEENJOHTAJAN KUULEMINENHALLITUKSEN VUODEN 2019 PÖYTÄKIRJAT JA PUHEENJOHTAJAN KUULEMINENhttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201179-2.HTMTarkastuslautakunta 21.01.2020 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUShttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201179-1.HTMHallitus 17.01.2020 / ILMANLAADUN SEURANTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 2020ILMANLAADUN SEURANTA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 2020http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201173-7.HTMHallitus 17.01.2020 / MÄÄRÄAIKAISEN TUKIPALVELUT -TULOSALUEEN JOHTAJAN ERO JA VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITAMINENMÄÄRÄAIKAISEN TUKIPALVELUT -TULOSALUEEN JOHTAJAN ERO JA VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITAMINENhttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201173-6.HTMHallitus 17.01.2020 / VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA KULJETUS 2020-2023VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KÄSITTELY JA KULJETUS 2020-2023http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201173-5.HTMHallitus 17.01.2020 / METALLIROMUN KULJETTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN JAKSOLLE 2020-2023METALLIROMUN KULJETTAMINEN JA HYÖDYNTÄMINEN JAKSOLLE 2020-2023http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201173-4.HTMHallitus 17.01.2020 / SOPIMUS PUOTISTEN VESI OY:N VESIHUOLTOVERKOSTON VASTAANOTTAMISESTA JA VESIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (AK)SOPIMUS PUOTISTEN VESI OY:N VESIHUOLTOVERKOSTON VASTAANOTTAMISESTA JA VESIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ (AK)http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201173-3.HTMHallitus 17.01.2020 / TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIATTIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAThttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201173-9.HTMHallitus 17.01.2020 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201173-8.HTMHallitus 17.01.2020 / MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUSMUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUShttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201173-10.HTMHallitus 17.01.2020 / BLOMINMÄEN PUHDISTAMONHANKKEEN TILANNEKATSAUS (AK)BLOMINMÄEN PUHDISTAMONHANKKEEN TILANNEKATSAUS (AK)http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201173-2.HTMHallitus 17.01.2020 / KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINENhttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20201173-1.HTMHallitus 13.12.2019 / EHDOTUS VUONNA 2020 PÄÄKAUPUNKISEUDULLA SOVELLETTAVISTA TONTTIEN ENIMMÄISHINNOISTA VALTION TUKEMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA (PITKÄ KORKOTUKI)EHDOTUS VUONNA 2020 PÄÄKAUPUNKISEUDULLA SOVELLETTAVISTA TONTTIEN ENIMMÄISHINNOISTA VALTION TUKEMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA (PITKÄ KORKOTUKI)http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20191163-6.HTMHallitus 13.12.2019 / KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN (ESITYS YHTYMÄKOKOUKSELLE)http://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20191163-7.HTMHallitus 13.12.2019 / HANKINTAOIKAISU VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KAAVINTALAITTEIDEN UUSIMISTA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEENHANKINTAOIKAISU VIIKINMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON KAAVINTALAITTEIDEN UUSIMISTA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEENhttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20191163-8.HTMHallitus 13.12.2019 / TUKIPALVELUT -TULOSALUEEN TULOSALUEJOHTAJAN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITAMINENTUKIPALVELUT -TULOSALUEEN TULOSALUEJOHTAJAN VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITAMINENhttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20191163-9.HTMHallitus 13.12.2019 / KUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSETKUNTALAIN MUKAISTA OTTOMENETTELYÄ VARTEN TOIMITETUT PÄÄTÖKSEThttp://hsy01.oncloudos.com:80/kokous/20191163-11.HTM